John Deere en twee Case combines gaan er diep door.

John Deere en twee Case combines gaan er diep door.