Beir oan me klompe Of te wel stront aan m’n klompen

Beir oan me klompe Of te wel stront aan m’n klompen. Luister en zing mee.