Brand bij ongeluk tussen wegenschaaf en truck blust men dus zo!!!!!!