Hoe 2 kiepers lossen zonder af te koppelen? Zo dus.