Overbemesting in de mais

Mest uitrijden met een sleepslang systeem u ziet transport overpompen en bemesten. Loonbedrijf Terhuf