Akkerbouwers helpen veehouders met 92 vrachten stro.