Grootste wegenschaaf is door wat scherps gereden. Kijk maar.