Brand blussen met (als er geen water is ) drijftmest. Kijk maar of het werkt.